ДетайлиДело № 14/ 1993 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Пенчо Пенев
Делото е образувано на 25.6.1993 г.
Подател на искането - Министерски съвет


Предмет на искането - Тълкуване на чл. 18, ал. 4 от Конституцията относно производството на биологично силно действащи вещества, за което се предвижда възможност за установяване на държавен монопол
Номер на решение -17
Преценката за биологично силно действие на всяко вещество, за чието производство се иска със закон въвеждане на режима, предвиден в чл. 18, ал. 4 от Конституцията, следва да се прави конкретно след установяване на точните му химически и токсикологически характеристики. Спиртните напитки, тютюнът и тютюневите изделия не попадат в категорията на биологично силно действащите вещества по смисъла на чл. 18, ал. 4 от Конституцията и по отношение на тяхното производство не може да бъде установяван държавен монопол.

Особени мнения и становища към решение
Милена Жабинска
Любен КорнезовКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки