ДетайлиДело № 18/ 1993 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Младен Данаилов
Делото е образувано на 2.8.1993 г.
Подател на искането - Министерски съвет


Предмет на искането - Тълкуване на чл. 84, т. 7 и чл. 105, ал. 2 от Конституцията

Становища на заинтересовани страни:
Народно събрание
Номер на решение -16
Министерският съвет е компетентният орган да преобразува и закрива централни ведомства без ранг на министерства, създадени от бившия Държавен съвет на основание чл. 93, т. 16 от Конституцията от 1971 г.

Особени мнения и становища към решение
Александър АрабаджиевКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки