ДетайлиДело № 27/ 1995 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Станислав Димитров
Делото е образувано на 13.11.1995 г.
Подател на искането - Група народни представители


Предмет на искането - Тълкуване на чл. 92, ал. 1 от Конституцията по въпроса: Съставляват ли нарушение изявленията на президента, с които той проявява предпочитанията си към една или друга политическа партия.

Становища на заинтересовани страни:
Президента на РБОсобени мнения и становища към определение

Номер на решение -25
Президентът е висш едноличен държавен орган. Като държавен глава той олицетворява единството на нацията. Държавният глава не е деполитизиран държавен орган. Той може да издава актове със съществени политически последици, да прави изявления и обръщения с важно политическо значение. Доколко със свои актове и действия, в това число и такива с политическо съдържание, държавният глава нарушава конституцията, е въпрос на конкретна преценка от Конституционния съд, ако за това има повдигнато обвинение по реда на чл.103 от Конституцията.

Особени мнения и становища към решение
Пенчо Пенев
Александър АрабаджиевКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки