ДетайлиДело № 8/ 1998 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Асен Манов
Делото е образувано на 16.3.1998 г.
Подател на искането - Министерски съвет


Предмет на искането - Тълкуване на чл.119, ал.1 и чл.126, ал.1 от Конституцията
Номер на решение -10
По смисъла на чл.119, ал.1 от Конституцията като трета, касационна инстанция за делата на военните съдилища действа Върховният касационен съд, без да е предвидено обособяването на специално поделение (колегия, отделение), което да разглежда тези дела. Възможността за създаване на такова поделение обаче не е преградена и съгласно чл.133 от Конституцията е допустимо да стане със закон. Също така със закон, без да е предвидено в Конституцията, е създадена и военната прокуратура към Главната прокуратура. По силата на чл.126, ал.1 от Конституцията съществуването й е оправдано само ако има военна колегия към Върховния съд. От изключителна компетентност на законодателя е да прецени необходимостта от тези структурни звена в съдебната и прокурорската системи.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки