ДетайлиДело № 9/ 2000 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Асен Манов
Делото е образувано на 19.6.2000 г.
Подател на искането - 49 народни представители от ХХХVІІІ Народно събрание


Предмет на искането - Тълкуване на чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 6 от Конституцията относно мандата на съдия от Конституционния съд, който е встъпил на мястото на починал член на същия съдОсобени мнения и становища към определение

Номер на решение -8
При предсрочно прекратяване на мандата на съдия в Конституционния съд в случая по чл. 148, ал. 1, т. 6 от Конституцията, т.е. поради смърт на съдията, на неговото място се избира, респ. назначава, друг съдия от съответната квота за срок до края на мандата на починалия съдия.

Особени мнения и становища към решение
Живко Сталев
Асен Манов, Иван Григоров
Неделчо БероновКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки