ДетайлиДело № 1/ 2004 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Стефанка Стоянова
Делото е образувано на 5.1.2004 г.
Подател на искането - 61 народни представители от ХХХІХ Народно събрание


Предмет на искането - Тълкуване на чл. 129, ал. 2 от Конституцията по въпроса: при предсрочно прекратяване на мандата на лицата по тази разпоредба новоизбраният встъпва ли в мандата на предшественика си
Номер на решение -1
Назначаването от президента на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор по чл. 129, ал. 2 от Конституцията е за срок от седем години, независимо от срока, в който са упражнявали правомощията си назначените преди тях лица.

Особени мнения и становища към решение
Неделчо Беронов
Румен Янков
Мария ПавловаКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки