ДетайлиДело № 5/ 2007 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Васил Гоцев
Делото е образувано на 7.5.2007 г.
Подател на искането - Главният прокурор на Република България


Предмет на искането - Тълкуване на разпоредбата на чл. 130а, т. 2 от Конституцията относно обхвата и съдържанието на правомощията на министъра на правосъдието да „управлява имуществото на съдебната власт”
Номер на решение -8
Управлението на имуществото на съдебната власт от министъра на правосъдието се осъществява при съблюдаване на баланса с чл. 117, ал. 2 и 3 от Конституцията и се отнася до това имущество, управлението на което от министъра не затруднява нормалното функциониране на съдебната власт, не възпрепятства ефикасното упражняване на функциите й и не засяга в каквато и да е степен нейната независимост.

Особени мнения и становища към решение
Румен Янков
Благовест Пунев , Владислав СлавовКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки