ДетайлиДело № 1/ 2015 г.
Статус - ИСКАНЕТО ОТКЛОНЕНО


Докладчик - Димитър Токушев
Делото е образувано на 19.1.2015 г.
Подател на искането - Oбщото събрание на Търговската колегия при Върховния касационен съд


Предмет на искането - Тълкуване на чл. 12, ал. 2 от Конституцията
В искането за тълкуване трябва да бъдат изложени подробни съображения за необходимостта от тълкуване на конституционната разпоредба поради неяснота, неопределеност относно смисъла и съдържанието на атакуваната норма, да се посочи противоречиво или нееднакво прилагане на нормата, както и неблагоприятните и нежелателни последици при нейното приложение, да има ясно очертан правен спор и правен интерес. Конституционния съд не извършва „превантивно тълкуване“ на конституционни разпоредби. Съдът упражнява правомощията си по чл. 149, ал. 1, т. 1 от основния закон, когато има правен интерес от това, а не преди той да е възникнал и обоснован. Подобно разбиране рискува да превърне съда в консултативен орган или да го постави в положението на позитивен законодател, което очевидно е извън правомощията му .

Особени мнения и становища към решение
Пламен КировКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки