ДетайлиДело № 13/ 2016 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Константин Пенчев
Подател на искането - Главния прокурор на Република България


Предмет на искането - Задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 126, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Становища на заинтересовани страни:Номер на решение -2
Изискването на чл.126, ал.1 от Конституцията структурата на прокуратурата да е в съответствие с тази на съдилищата означава задължително създаване на прокуратури, съответстващи по вид и степен на изброените в чл.119, ал.1 от Конституцията съдилища. Това изискване не съдържа задължение за съответствие на териториалните звена на прокуратурата с тези на съдилищата. Към специализираните съдилища със закон могат да бъдат създавани специализирани прокуратури.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки