ДетайлиДело № 15/ 2016 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Таня Райковска
Подател на искането - Главния прокурор на Република България


Предмет на искането - даване на задължително тълкуване на чл. 84, т.16, изр. второ от Конституцията.


Определение за допустимост - 19.1.2017 г.
Определение за допустимост по к.д. 15/2016 г. от 19.01.2017 г.


Номер на решение -6
В обхвата на израза „други доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика“ по смисъла на чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията, се включват различни обобщени и аналитични доклади относно осъществяваната дейност на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика. Тези доклади са различни по време и/или съдържание от годишните доклади по чл. 84, т. 16, изречение първо от Конституцията, и са предназначени да съдействат за упражняване на конституционните правомощия на Народното събрание. Народното събрание не може да изисква от главния прокурор доклад относно дейността на прокуратурата по конкретно наказателно производство.

Особени мнения и становища към решение

Кети МарковаКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки