ДетайлиДело № 11/ 2019 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Красимир Влахов
Подател на искането - Пленумът на Върховния административен съд


Предмет на искането - Искане за даване на задължително тълкуване на чл. 121, ал. 4 от Конституцията на Република България.Особени мнения и становища към определение

Номер на решение -7
1. По тълкувателен въпрос № 1: Разпоредбата на чл. 121, ал. 4 от Конституцията изисква всички съдебни актове да бъдат мотивирани. Съдебният акт е мотивиран, когато са известни съображенията за постановяването му. 2. По тълкувателен въпрос № 4: Немотивираният съдебен акт създава конституционно нетърпимо положение. Определянето на вида и тежестта на този порок и неговите правни последици се уреждат в процесуалните закони. 3. Отклонява искането на пленума на Върховния административен съд по другите тълкувателни въпроси.

Особени мнения и становища към решение
Георги АнгеловКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки