ДетайлиДело № 7/ 2021 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Мариана Карагьозова-Финкова
Подател на искането - Омбудсманът на Република България


Предмет на искането - Искане за установяване на противоконституционност на чл. 143, ал. 1, изр. 2 и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за движението по пътищата.

Номер на решение -11Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки