ДетайлиДело № 16/ 2021 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Константин Пенчев
Подател на искането - Висш адвокатски съвет


Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на разпоредбите на §1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността, обнародван в ДВ, бр. 105 от 2006 г., посл. доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г. и на § 2 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за собствеността, обн. ДВ, бр. 7 от 2018 г., в сила от 31.12.2017 г.

Становища на заинтересовани страни:
Национално сдружение на общините в Република България
доц. д-р Златимир Орсов
проф. д-р Люба Панайотова
проф. д-р Таня Йосифова
проф. д-р Венцислав Стоянов
доц. д.ю.н Красен Стойчев
Български хелзинкски комитет
Нотариална камара на Република България
доц. д-р Захари Торманов
проф. д-р Павел Сарафов
доц. д-р Венцислав Петров
Министър на правосъдието
Съюз на юристите в България
Министър на регионалното развитие и благоустройствотоКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки