ДетайлиДело № 19/ 2021 г.
Статус - ИСКАНЕТО ОТКЛОНЕНО


Докладчик - Надежда Джелепова
Подател на искането - Главен прокурор на Република България


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн. ДВ, бр. 65/06.08.2021 г.).

Конституционният съд намира, че разпоредбите на отменения Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 65 от 06.08.2021 г.) са престанали да бъдат действащо право и не са част от позитивния правен ред (в този смисъл Определение № 2/2015 г. по к.д. № 2/2015 г.). При това положение оспорените разпоредби, като част от отменения ПОДНС (обн., ДВ, бр. 65 от 06.08.2021 г.), не могат да бъдат предмет на искане по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. С отмяната на ПОДНС (обн., ДВ, бр. 65 от 06.08.2021 г.) отпада предметът на настоящото дело.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки