ДетайлиДело № 19/ 2021 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Надежда Джелепова
Подател на искането - Главен прокурор на Република България


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн. ДВ, бр. 65/06.08.2021 г.).
Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки