ДетайлиДело № 20/ 2021 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Павлина Панова
Подател на искането - Главният прокурор на Република България


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 25 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (обн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г.).Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки