ДетайлиДело № 21/ 2021 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Атанас Семов
Подател на искането - Тричленен състав на Върховния административен съд


Предмет на искането - Искане за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки