ДетайлиДело № 1/ 2022 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Красимир Влахов
Подател на искането - Пленум на Върховния административен съд


Предмет на искането - Искане за даване на задължително тълкуване на чл.4, ал.1, чл. 119, ал.2, чл. 120, ал.1 и чл. 125 от Конституцията на Република България във връзка с отговор на следния въпрос: „Изисква ли принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, всички спорове за законността на актовете и действията на административните органи да бъдат подведомствени на административните съдилища, включващи Върховния административен съд, предвиден в чл. 119, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията и специализираните административни съдилища, създадени по силата на чл. 119, ал. 2 от Конституцията?"
Особени мнения и становища към определение

Номер на решение -2
Принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, не изисква всички спорове за законност на актовете и действията на административните органи да бъдат разглеждани от специализираните административни съдилища, създадени на основание чл. 119, ал. 2 от Конституцията.

Особени мнения и становища към решение
Соня ЯнкуловaКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки