ДетайлиДело № 3/ 2022 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Соня Янкуловa
Подател на искането - Омбудсман на Република България


Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на § 5 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Обн., ДВ, бр. 103/ 2020).Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки