ДетайлиДело № 6/ 2022 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Константин Пенчев
Подател на искането - Главен прокурор на Република България


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 25, чл. 86, ал. 1 в частта, „..., включително и за изпълнението на препоръките на Народното събрание при обсъждането на предходния доклад“ и разпоредбата на чл. 86, ал. 5, изречение второ: „Проектът за решение може да съдържа и препоръки към органа, чиято дейност се обсъжда.“ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ДВ, бр.109/21.12.2021 г.).Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки