ДетайлиДело № 7/ 2022 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Филип Димитров
Подател на искането - Пленум на Върховния административен съд


Предмет на искането - Искане за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 132а от Конституцията във връзка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2, чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията на Република България.


Определение за допустимост - 17.5.2022 г.
Определение по допустимост


Номер на решение -12
С изтичането на срока, за който са избрани, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет изпълняват своите функции до избиране от Народното събрание на главен инспектор, съответно на инспектори. Конституционно недопустимо е да се преустанови автоматично за неопределено време дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на срока на пълномощията на главния инспектор и на инспекторите и неизбирането от Народното събрание на нов състав на Инспектората, осигуряващ му функциониране в съответствие с конституционните предписания. Дискреционната власт на парламента е лимитирана и обратното подрива демократичния ред под върховенството на правото, което е конституционно установено по волята на суверена като елемент на фундаменталната структура на Основния закон.

Особени мнения и становища към решение
Янаки Стоилов
Атанас Семов, Красимир ВлаховКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки