ДетайлиДело № 7/ 2022 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Филип Димитров
Подател на искането - Пленум на Върховния административен съд


Предмет на искането - Искане за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 132а от Конституцията във връзка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2, чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията на Република България.


Определение за допустимост - 17.5.2022 г.
Определение по допустимост

Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки