ДетайлиДело № 8/ 2022 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Таня Райковска
Подател на искането - Главен прокурор


Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 329, ал. 1 от Наказателния кодекс (изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г., бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г., по отношение на наказанието пробация - изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) и чл. 329, ал. 2 от Наказателния кодекс (изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г., по отношение на наказанието пробация - изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г.).


Определение за допустимост - 17.5.2022 г.
Определение по допустимост

Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки