ДетайлиДело № 10/ 2022 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Атанас Семов
Подател на искането - народни представители от 47-то Народно събрание


Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на разпоредбите на Решение на Народното събрание за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура" за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, прието на 20.04.2022 г., обнародвано в Държавен вестник, брой 32 от 26.04.2022 г.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки