ДетайлиДело № 11/ 2022 г.
Статус - ИСКАНЕТО ОТКЛОНЕНО


Докладчик - Красимир Влахов
Подател на искането - Главен прокурор на Република България


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на § 17 от преходните и заключителните разпоредби в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. /ЗДБ на РБ за 2022 г./.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки