ДетайлиДело № 14/ 2022 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Павлина Панова
Подател на искането - Омбудсман на Република България


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на разпоредбата чл. 158, ал. 5, изр. трето от Закона за здравето (доп., ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.).Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки