ДетайлиДело № 16/ 2022 г.
Статус - ИСКАНЕТО ОТКЛОНЕНО


Докладчик - Константин Пенчев
Подател на искането - Министерски съвет


Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на § 22 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 5.07.2022 г.)Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки