ДетайлиДело № 19/ 2022 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Надежда Джелепова
Подател на искането - Омбудсман на Република България


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 16 от Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г.).Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки