ДетайлиДело № 1/ 2023 г.
Статус - ИСКАНЕТО ОТКЛОНЕНО


Докладчик - Янаки Стоилов
Подател на искането - 50 народни представители


Предмет на искането - обявяване на противоконституционност на Решение за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна и укрепване на отбранителните способности на България, прието от Народното събрание на 03.11.2022 г., обн., ДВ, бр.89/2022 г., и на Решение за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна, прието от Народното събрание на 09.12.2022 г., обн., ДВ, бр.99/2022 г.Особени мнения и становища към решение
Янаки СтоиловКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки