ДетайлиДело № 5/ 2023 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Константин Пенчев
Подател на искането - народни представители от 48-то Народно събрание


Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на Решение на 48-то Народно събрание за освобождаване на председателя на Сметната палата, прието от Народното събрание на 20.01.2023 г., обнародвано в бр. № 8/2023 г. на Държавен вестникКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки