01-04-2024

Конституционният съд обявява конкурс за една щатна бройка "главен счетоводител"

научи повече
11-03-2024

Конституционният съд обявява конкурс за длъжността „Експерт, системно осигуряване“

научи повече
16-01-2024

Конституционният съд на Република България обявява подбор по документи за избор на „ Административен секретар “ в дирекция „ Обща администрация “

научи повече
10-10-2023

Конституционният съд обявява конкурс за длъжността „ Старши експерт, счетоводител “ в дирекция „ Обща администрация “

научи повече
15-03-2022

Конституционният съд обявява подбор по документи за длъжността „касиер, счетоводство“ в дирекция „Обща администрация“

научи повече
09-03-2022

Конституционният съд на Република България обявява конкурс за „правен експерт“ в Дирекция „Специализирана администрация"

научи повече
10-01-2022

Конституционният съд на Република България обявява конкурс за длъжността „главен секретар“

научи повече
05-03-2021

Конституционният съд на Република България обявява конкурс за четири щатни бройки „правен експерт“ в Дирекция „Специализирана администрация“ към Конституционен съд на Република България

научи повече
22-06-2020

Конституционния съд на Република България Обявява подбор по документи за избор на „Административен секретар“

научи повече
20-01-2020

Конституционният съд на Република България обявява конкурс за три щатни бройки за длъжността „Правен експерт“ в дирекция „Специализирана администрация“

научи повече
06-03-2019

Конституционният съд на Република България обявява конкурс за една щатна бройка за длъжността „Правен експерт“ в дирекция „Специализирана администрация“

научи повече
09-01-2019

Конституционният съд на Република България обявява конкурс за две щатни бройки „Правен експерт“ в дирекция „Специализирана администрация“

научи повече
16-01-2018

Конституционният съд на Република България, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1 от 15.01.2018 г. на председателя на Конституционния съд, обяв

научи повече
07-04-2017

Конституционния съд обявява подбор по документи за длъжността "Административен секретар" в дирекция „Обща администрация“

научи повече
15-03-2017

Конституционния съд обявява конкурс за длъжността "Административен секретар" в дирекция „Обща администрация“

научи повече
20-07-2016

Конституционния съд обявява конкурс за длъжността "Правен експерт" в дирекция „Специализирана администрация“

научи повече
19-07-2016

Конституционния съд обявява конкурс за длъжността “Експерт по европейско и международно право” в дирекция „Специализирана администрация“

научи повече
14-03-2016

Конституционния съд обявява конкурс за длъжността “Експерт по европейско и международно право” в дирекция „Специализирана администрация“

научи повече