[_name]

Павлина Панова

Председател
Родена на 12 февруари 1967 г. в гр. Грамада, област Видин. Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1992). Прокурор в Софийската районна прокуратура (1992-1994), съдия в Софийския районен съд (1994-1998), съдия в Софийския градски съд (1998-2001), съдия в Софийския апелативен съд (2001-2007), съдия във Върховния касационен съд, наказателна колегия (2007-2018), заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на наказателната колегия (2013-2018)......
Покажи още
[_name]

Мариана Карагьозова-Финкова

Съдия
Родена на 21 септември 1949г. в Бургас. Завършила e Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, специалност „Държавноправни науки” и „Правораздаване” (1971)......
Покажи още
[_name]

Константин Пенчев

Съдия
Роден на 21 март 1952 г в София. Завършил Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” (1976).Следдипломна специализация по защита на конкуренцията във Франция (1991)......
Покажи още
[_name]

Филип Димитров

Съдия
Роден на 31 март 1955 г. в София. Завършил е право в СУ "Климент Охридски" (1977). Специализирал е в Уудроу Уилсон Център (2003). Доктор по политическите науки на НБУ (2010)......
Покажи още
[_name]

Таня Райковска

Съдия
Родена на 15 декември 1956 г. в град Велико Търново. Завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (1978). Стажант съдия в Окръжния съд на В. Търново (май 1979 – май 1980)......
Покажи още
[_name]

Надежда Джелепова

Съдия
Родена на 29 януари 1959 г. в Бургас. Завършила е Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (1983). Стажант-съдия в Софийския окръжен съд (1983-1984). Младши съдия в Софийския окръжен съд (1984-1986)......
Покажи още
[_name]

Атанас Семов

Съдия
Роден на 23 март 1970 г. в гр. София. Завършил e Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (1995). Получава магистърска степен по право на ЕС в Европейския университетски център в Нанси, Франция (1998), където прави докторантура (1999-2002)......
Покажи още
[_name]

Красимир Влахов

Съдия
Роден на 24 септември 1972 год. в гр. Плевен. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ (1994). Съдебен кандидат в Софийския окръжен съд (1995-1996)......
Покажи още
[_name]

Янаки Стоилов

Съдия
Роден на 8 септември 1958 г. в гр. Велико Търново. През 1982 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 1984 г......
Покажи още
[_name]

Соня Янкуловa

Съдия
Родена на 19 ноември 1958 г. в гр. Шумен. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1982). Има придобити магистратури по специалност „Международни отношения“ на Международната магистърска програма “Право на Европейския съюз“ в Софийския университет и Европейския университетски център в Нанси, Франция, както и едногодишна специализация в Royal Collage of Defence Studies, London......
Покажи още